نقشه کد پستی شهرها

نقشه كدپستی شهرها

همانطور که در مقاله ارسال پیامک از روی نقشه اشاره شد، شما میتوانید در سامانه پیامک با وارد کردن کد پستی منطقه مورد نظر خود، به آن منطقه پیامک ارسال کنید. نقشه کد پستی شهرها در سامانه پیامک مکث موجود میباشند و کد پستی هر منطقه در هر شهر طبقه بندی و تفکیک شده است.

در این مطلب نقشه کد پستی شهرهای مختلف را در یکجا گردآوری کرده ایم تا شما بتوانید براحتی توسط لینک دانلود، بررسی کنید.

دانلود نقشه کدپستی شهرهای بزرگ

در این قسمت ما نقشه کد پستی برخی از شهرهای بزرگ را در اختیار شما قرار داده ایم

دانلود نقشه کد پستی شهر تهران

دانلود نقشه کد پستی شهر تبریز

دانلود نقشه کد پستی شهر اصفهان

دانلود نقشه کد پستی شهر یزد

دانلود نقشه کد پستی شهر شیراز

دانلود نقشه کد پستی شهر مشهد

دانلود نقشه کد پستی شهر کرج

دانلود نقشه کد پستی شهر ارومیه

دانلود نقشه کد پستی شهر تربت حیریه

دانلود نقشه کد پستی شهر سبزوار

دانلود نقشه کد پستی شهر نیشابور

دانلود نقشه کد پستی شهر کاشان

دانلود نقشه کد پستی شهر اردبیل

دانلود نقشه کد پستی شهر همدان

دانلود نقشه کد پستی شهر خرم آباد

دانلود نقشه کد پستی شهر قم

دانلود نقشه کد پستی شهر رشت

دانلود نقشه کد پستی شهر زنجان

 

4.4/5 - (10 امتیاز)
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post