آدرس اینترنتی

انتقال پیامک دریافتی به URL (وبسرویس دریافت پیامک)

انتقال پیامک دریافتی به URL (وبسرویس دریافت پیامک)

ممکن است دریافتی های سامانه پیامک شما از اهمیت بالایی برخوردار باشد و حتی یک لحظه عدم اطلاع از آنها برای شما هزینه بر باشد. راهی که برای حل این موضوع به شما پیشنهاد میشود انتقال دریافتی ها به سایت شما و نمایش آن بصورت آنلاین است. همچنین می توانید از دایورت پیام کوتاه نیز […]
View more