دریافت پیامک در سایت

انتقال پیامک دریافتی به URL (وبسرویس دریافت پیامک)

انتقال پیامک دریافتی به URL (وبسرویس دریافت پیامک)

ممکن است دریافتی های سامانه پیامک شما از اهمیت بالایی برخوردار باشد و حتی یک لحظه عدم اطلاع از آنها برای شما هزینه بر باشد. راهی که برای حل این موضوع به شما پیشنهاد میشود انتقال دریافتی ها به سایت شما و نمایش آن بصورت آنلاین است. همچنین می توانید از دایورت پیام کوتاه نیز […]
View more