خط اختصاصی

برای استفاده از خطوط ارسال پیامک حتما باید پنل اس ام اس داشته باشید

در تمام پنل ها خطوط رند عمومی و 14 رقمی اختصاصی بصورت رایگان اعطا میشود

تعرفه های این برگه برای کسانی است که علاوه بر خطوط رایگان, شماره های رند اختصاصی اضافی نیاز دارند

قبل از خرید شماره اختصاصی ابتدا پنل پیامک مورد نیاز را انتخاب و تهیه کنید

قیمت های خطوط به تومان میباشد!

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

ارقامنمونه شمارهغیرسفارشی کاربرانسفارشی کاربرانغیرسفارشی نمایندگانسفارشی نمایندگان
14**********1000رایگان110,000رایگان99,000
13*********100075,000150,00065,000130,000
12********1000175,000330,000160,000320,000
11*******1000250,000490,000220,000430,000
10******1000580,0001,150,0004990,000980,000
9*****1000850,0001,700,000750,0001,480,000
8****10002,800,0006,500,0002,490,0006,200,000
7***1000استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
6**1000استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
12********2000استعلاماستعلام
11*******2000استعلاماستعلام
10******2000استعلاماستعلام
9*****2000استعلاماستعلام
8****2000استعلاماستعلام

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******3000215520,00015,000
12****3000215580,00070,000
10**3000215590,00080,000
9***300071استعلام شوداستعلام شود
8****3000استعلام شوداستعلام شود

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
15*******50001070رایگانرایگان
14******50001070رایگانرایگان
13*****5000107090,00070,000
12****50001070170,000130,000
11***50001070300,000255,000
10**50001070550,000490,000
9*50001070750,000700,000

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۲

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******50002040رایگانرایگان
13*****5000204015,00010,000
12****5000204090,00070,000
11***50002040210,000185,000
10**50002040370,000330,000
9*50002040600,000500,000

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۴

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******50004150رایگانرایگان
13*****50004150130,000110,000
12****50004150185,000165,000
11***50004150300,000275,000
10**50004150490,000440,000
9*50004150600,000540,000

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۵

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******50005150رایگانرایگان
13*****5000515015,00010,000
12****5000515090,00070,000
11***50005150210,000190,000
10**50005150360,000330,000
9*50005150600,000500,000

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۹

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
145000912111223395,00075,000

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۹۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14900013601,900,0001,700,000

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور۰۲۱ و ۰۲۶

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
8********21 , ********26150,000130,000

 

غیر سفارشی: شماره هایی که بطور تصادفی توسط مخابرات انتخاب میشود.

سفارشی: شماره هایی که خود شما انتخاب میکنید.

آخرین بروزرسانی قیمت ها: 1403/01/20

4.8/5 - (20 امتیاز)